Пуансоны Beyeler S

P.412.88

88°
R = 1,5 mm, H = 175,00 mm 
50 t/m max.

E = 1000mm, EE = sectioned, H = 500 mm

P.413.88

88°
R = 1,0 mm, H = 175,00 mm 
100 t/m max.

E = 1000mm, EE = sectioned, H = 500 mm

P.414.88

88°
R = 1,0 mm, H = 175,00 mm 
100 t/m max.

E = 1000mm, EE = sectioned, H = 500 mm

 

P.415.30

30°
R = 1,0 mm, H = 175,00 mm 
80 t/m max.

E = 1000mm, EE = sectioned, H = 500 mm

P.416.30

30°
R = 1,0 mm, H = 175,00 mm 
100 t/m max.

E = 1000mm, EE = sectioned, H = 500 mm

P.417.30

30°
R = 3,0 mm, H = 175,00 mm 
100 t/m max.

E = 1000mm, EE = sectioned, H = 500 mm